Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na lata 2024 – 2025

Oferta powinna być przesłana na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Biuro Kanclerza

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Pokój 31 budynek dydaktyczny D do dnia 13 grudnia 2023 r. do godziny 12.00

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Klauzula informacyjna – RODO

Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania, Modyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 20.11.2023 Modyfikowano: 27.12.2023
Autor: Administrator Publikujący: Monika Modyfikujący: Jakub Sokołowski