Pracownik na stanowisko portiera

Od kandydatów oczekujemy:

 • Umiejętności obsługi komputera i urządzeń elektronicznych,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Komunikatywności, rzetelności i zaangażowania w wykonywaniu obowiązków,
 • Umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Czytaj dalej

Profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: profesor w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
DATA OGŁOSZENIA: 06.07.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.08.2022 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: instalacje fotowoltaiczne, energetyka wiatrowa, automatyka budynków inteligentnych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoba zatrudniona na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: Instalacje fototermiczne i fotowoltaiczne; Systemy instalacji fotowoltaicznych; Energetyka wiatrowa; Automatyka budynków inteligentnych; Systemy pomiarowe OZE itd.

Czytaj dalej

Politechnika Świętokrzyska ogłasza nabór na stanowisko Inspektora nadzoru robót elektrycznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, techniczne;
 • praktyka zawodowa: – minimum 5-letnia udokumentowana praca w zawodzie,
  na stanowisku: kierownika robót, lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru, posiadającego doświadczenie przy realizacji budynków kubaturowych w branży elektrycznej wyposażonych w instalacje: automatyki przemysłowej, teletechniczne, sygnalizacji pożaru;
 • uprawnienia budowlane w branży elektrycznej do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office i programów specjalistycznych typu ACAD, NORMA lub inne do kosztorysowania.

Czytaj dalej

Nabór na stanowisko elektryka w Dziale Głównego Energetyka

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie: – średnie lub wyższe techniczne (preferowane w specjalności: elektrycznej),
 • posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego Grupy 1 uprawniającego do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym do 1kV, aparatura kontrolno-pomiarowa i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń instalacji i urządzeń wymienionych powyżej,
 • umiejętność czytania rysunków i schematów w zakresie elektryki, teletechniki i automatyki,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz współpracy w zespole,
 • komunikatywność, samodzielność,
 • znajomość programów komputerowych: AutoCad,

Czytaj dalej

Pracownik na stanowisko portiera w Domu Studenta

1. Od kandydatów oczekujemy:

 • Umiejętności obsługi kasy fiskalnej, urządzeń elektronicznych oraz komputera,
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Komunikatywności, rzetelności i zaangażowania w wykonywaniu obowiązków,
 • Umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • Wykształcenia minimum średniego,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Czytaj dalej

Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Utrzymania, Remontów i Inwestycji

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie: – średnie lub wyższe techniczne (preferowane budowlane w specjalności: konstrukcyjnej, sanitarnej lub elektrycznej),
 • znajomość obsługi komputera, znajomość programów komputerowych: MS Office,
 • znajomość procedur administracyjnych oraz podstawowa znajomość ustawy „Prawo budowlane” i ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”,
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego (ksero, ploter, skaner).

Czytaj dalej

Politechnika Świętokrzyska ogłasza nabór na stanowisko Inspektora nadzoru robót elektrycznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, techniczne;
 • praktyka zawodowa: – minimum 5-letnia udokumentowana praca w zawodzie,
  na stanowisku: kierownika robót, lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru, posiadającego doświadczenie przy realizacji budynków kubaturowych w branży elektrycznej wyposażonych w instalacje: automatyki przemysłowej, teletechniczne, sygnalizacji pożaru;
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót bez ograniczeń;
 • znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office i programów specjalistycznych typu ACAD, NORMA lub inne do kosztorysowania.

Czytaj dalej