Konkurs na zatrudnienie pracownika w Dziale Administracji Domów Studenckich

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika w Dziale Administracji Domów Studenckich na stanowisko sprzątaczka

 Wymagania :

 • Wykształcenie: zawodowe
 • Dokładność i sumienność podczas wykonywania powierzonych obowiązków,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętności pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • Umiejętności społeczne w kontaktach z młodzieżą,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv wraz z listem motywacyjnym,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (link)

Szczegółowe informacje  dotyczące wymagań dodatkowych, zakresu wykonywanych zadań i wymaganych dokumentów, dostępne są   pod numerem tel. 041 34 24  649  w godzinach od 9-12.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 16.02.2024 r w Biurze Kanclerza pok. nr 31 budynek D lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Biuro Kanclerza

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nabór na stanowisko bibliotekarza w Oddziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej (preferowane), lub inne wyższe magisterskie.
 • Biegła obsługa komputera w środowisku Windows oraz pakietu biurowego MS Office.
 • Znajomość języków obcych umożliwiających opracowanie zbiorów.
 • Znajomość i umiejętność obsługi baz danych i katalogów.
 • Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej, komunikatywność, otwartość i predyspozycje do nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność i wysoka kultura osobista.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji na warsztatach i szkoleniach

Czytaj dalej

Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej, lub inne wyższe magisterskie.
 • Biegła obsługa komputera w środowisku Windows oraz pakietu biurowego MS Office.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego do obsługi użytkowników anglojęzycznych.
 • Znajomość i umiejętność przeszukiwania elektronicznych baz danych i katalogów
 • Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej, komunikatywność, otwartość i predyspozycje do nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność i wysoka kultura osobista.
 • Łatwość uczenia się i dostosowywania do innowacji, zmian i nowych okoliczności

Czytaj dalej