Politechnika Świętokrzyska zatrudni pracownika na stanowisko szatniarza/szatniarki

1. Wymagania:

  • Wykształcenie co najmniej zawodowe,
  • Dokładność i sumienność podczas wykonywania powierzonych obowiązków,
  • Wysoka kultura osobista,
  • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej.

2. Zadania:

  • Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie odzieży wierzchniej,
  • Utrzymanie czystości na stanowisku pracy,
  • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

3. Proponowana forma zatrudnienia:

  • Umowa o pracę na czas określony – praca sezonowa w wymiarze pełnego etatu.

4. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny, CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 1 do ogłoszenia należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 12.09.2023 r. w biurze Kanclerza pok. nr 31 budynek D lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Kanclerza
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Utworzono: 01.09.2023 Opublikowano: 01.09.2023 Modyfikowano: 01.09.2023
Autor: dr Artur Szmidt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR