Konkurs na stanowisko administracyjne w Sekcji Obsługi Administracyjnej w Biurze Dziekana

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej zatrudni pracownika na stanowisko administracyjne w Sekcji Obsługi Administracyjnej w Biurze Dziekana

I. Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

  • ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie, administracja, prawo, ekonomia)
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie średniozaawansowanym
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
  • umiejętność redagowania korespondencji biurowej oraz biegłe przepisywanie tekstów na komputerze
  • znajomość obsługi urządzeń biurowych: ksero, skaner itp.
  • mile widziane doświadczenie w pracy biurowej

II. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopia dyplomu
  • list motywacyjny
  • CV

III. Dokumenty należy złożyć do dnia 29.09.2023 w Sekretariacie Dziekana
(pok. 18, budynek „D”) lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
z dopiskiem „konkurs”

Utworzono: 30.08.2023 Opublikowano: 30.08.2023 Modyfikowano: 30.08.2023
Autor: dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR