Asystent / adiunkt badawczo-dydaktyczny – Katedra Inżynierii Produkcji

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent /adiunkt badawczo – dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna; transport, logistyka
DATA OGŁOSZENIA: 27.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
SŁOWA KLUCZOWE: logistyka
OPIS:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.).

Czytaj dalej

Asystent badawczo-dydaktyczny – Katedra Inżynierii Produkcji

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna; automatyka, elektronika i elektrotechnika
DATA OGŁOSZENIA:27.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria mechaniczna, logistyka, automatyka i elektrotechnika
OPIS: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.).

Czytaj dalej

Informacja o przedłużeniu terminu składania prac konkursowych na koncepcję gry planszowej.

W związku z wpłynięciem zapytania o możliwość przedłużenia terminu składania prac konkursowych na koncepcję gry planszowej .,Zagrajmy jednostkami miar” Organizator wyraża zgodę i ustala nowy termin zakończenia konkursu na dzień 24.06.2022 r. godz. 15.30. Sposób i forma składania prac pozostają bez zmian. Projekt pt. „Metrologia szansa i wyzwanie przyszłości” realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” na podstawie umowy nr SONP/SP/512777/2021 z dnia 07.12.2021 r.

Konkurs na koncepcję gry planszowej

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ogłasza konkurs na koncepcję gry planszowej pn. „Zagrajmy jednostkami miar” w ramach projektu „Metrologia szansa i wyzwanie przyszłości” realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Czytaj dalej

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne, adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarządzaniu i jakości, Inżynieria mechaniczna (lub pokrewne)
DATA OGŁOSZENIA:6.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria produkcji, zarządzanie jakością
OPIS

Czytaj dalej

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarządzaniu i jakości, Inżynieria mechaniczna (lub pokrewne)
DATA OGŁOSZENIA: 6.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: projektowanie, grafika inżynierska, inżynieria produkcji
OPIS

Czytaj dalej

Asystent / adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania i Marketingu

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse
DATA OGŁOSZENIA: 6.06.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022 r.
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: nauki ekonomiczne; nauki o zarządzaniu
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Czytaj dalej

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych / dyscyplina ekonomia i finanse

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: badawczo-dydaktyczne, asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse (dyscyplina deklarowana)
DATA OGŁOSZENIA: 2.06.2022r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.07.2022 r.
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami, pośrednictwo finansowe, bankowość.

Czytaj dalej