Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego – archiwum

Procedura nadawania stopnia doktora habilitowanego obowiązująca od 10 maja 2021 r.

Uchwała Nr 134/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany w Regulaminie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik – Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Senatu Nr 134/22

Uchwała Nr 95/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik – Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 289/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 263/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 263/19 z dnia 25 września 2019 r. w brzmieniu przyjętym uchwałą Senatu Nr 289/19 z dnia 30 października 2019 r. Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Senatu Nr 280/19 i 289/19)

Uchwała Nr 280/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 263/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 263/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 263/19 z dnia 25 września 2019 r. Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Świętokrzyskiej

Utworzono: 25.02.2022 Opublikowano: 05.10.2022 Modyfikowano: 02.06.2023
Autor: Maciej Frankowicz Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR