Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora – archiwum

Procedura nadawania stopnia doktora obowiązująca od 10 maja 2021 r.

Uchwała Senatu Nr 159/22 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 132/22 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 93/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 43/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19 ze zm. W sprawie Regulaminu postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 43/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19 ze zm. W sprawie Regulaminu postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 346/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 283/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 262/19 z dnia 25 września 2019 r. w brzmieniu przyjętym uchwałą Senatu Nr 283/19 z dnia 30 października 2019 r.
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Senatu Nr 279/19 i 283/19)

Uchwała Nr 279/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Senatu Nr 262/19 w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Uchwała Nr 262/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 września 2019 r.w sprawie Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 262/19 z dnia 25 września 2019 r. Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Świętokrzyskiej

Utworzono: 25.02.2022 Opublikowano: 05.10.2022 Modyfikowano: 02.06.2023
Autor: Maciej Frankowicz Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR