Archiwum – Opłaty

Zarządzenia Rektora Nr 54/23 z dnia 5 maja 2023 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 33/19 w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze studiami oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Zarządzenie Rektora Nr 87/22 z dnia 3 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/19 w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze studiami oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Zarządzenie Nr 75/22 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 6 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/19 w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze studiami oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Zarządzenie Nr 25/22 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2022/2023

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 25/22 z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 26/22 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami wnoszonych przez studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2022/2023

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 26/22 z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 71/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami wnoszonych przez studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2021/2022

Wysokość opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie Nr 70/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2021/2022

Wysokość opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie Nr 51/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej – zmieniające Zarządzenie Nr 33/19 w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze studiami oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Zarządzenie Nr 52/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej – w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami wnoszonych przez studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2020/2021

Załącznik do Zarządzenia Nr 52/20

Zarządzenie Nr 40/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2020/2021

Załącznik – Wysokość opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Nr 60/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/19 w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze studiami oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Zarządzenie Nr 33/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze studiami oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Zarządzenie Nr 26/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami wnoszonych przez kandydatów na studia i studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2019/2020

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 26/19 z dnia 16 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 19/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami, wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2019/2020

Wysokość opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców przyjętych na studia na rok akademicki 2019/2020

Utworzono: 01.07.2021 Opublikowano: 02.10.2023 Modyfikowano: 02.10.2023
Autor: Kordian Myszkowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR