Zarządzenie Nr 75/22 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 6 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/19 w sprawie zasad pobierania opłat związanych ze studiami oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Utworzono: 15.09.2022 Opublikowano: 15.09.2022 Modyfikowano: 15.09.2022
Autor: Maciej Frankowicz Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: