Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Podmiot udostępniający informację:

Politechnika Świętokrzyska
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce 25-314


Dane wnioskodawcy:


Zakres informacji

Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udsotępnienie informacji publicznych w następującym zakresie:


Sposób i forma udostępnienia informacji:

dostęp do informacji w uczelnikserokopiapliki komputerowepłyta CD-ROM


Forma przekazania informacj:

odbiór osobistypocztą elektroniczną na adres emaillistownie


Uczelnia zastrzega sobie prawo pobierania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie związanycm z p rocesem udostępniania informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08.1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.)


Data publikacji: 02.07.2018 @ 08:14 Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2018 @ 08:45
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR