Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Podmiot udostępniający informację:

  Politechnika Świętokrzyska
  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce 25-314


  Dane wnioskodawcy:


  Zakres informacji

  Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udsotępnienie informacji publicznych w następującym zakresie:


  Sposób i forma udostępnienia informacji:

  dostęp do informacji w uczelnikserokopiapliki komputerowepłyta CD-ROM


  Forma przekazania informacj:

  odbiór osobistypocztą elektroniczną na adres emaillistownie


  Uczelnia zastrzega sobie prawo pobierania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie związanycm z p rocesem udostępniania informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08.1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.)

  Utworzono: Opublikowano: 02.07.2018 Modyfikowano: 02.07.2018
  Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR