Organizacja Uczelni

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018 @ 09:23

Politechnika Świętokrzyska wykonuje swoje zadania poprzez jednostki organizacyjne prowadzące działalność:

  • podstawową, obejmującą kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, prowadzenie badań naukowych oraz szerzenie wiedzy i informacji naukowej
  • administracyjną na rzecz działalności podstawowej Uczelni
  • pomocniczą o charakterze gospodarczym, usługowym lub kulturalnym oraz socjalnym

Jednostkami organizacyjnymi działalności podstawowej są:

Jednostki organizacyjne administracji centralnej wg pionów funkcjonalnych

Jednostki organizacyjne pionu kanclerza

Informację wytworzył:
Kordian Myszkowski
Dział Organizacyjno-Prawny
dnia 15.06.2018