Usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z zakresu sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 18.10.2019 r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe na ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 22.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu- Baza konkurencyjności

 

Usługa szczegółowego opracowania specjalistycznych materiałów edukacyjnych do portalu edukacyjnego w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bibdk@tu.kielce.pl lub library@tu.kielce.pl do dnia 31.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z zakresu programowania i obsługi obrabiarek ze sterowaniem HEIDENHAIN, programowania i obsługi obrabiarek ze sterowaniem FANUC, programowania i obsługi programu EdgeCAM w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 16.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe 

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

 

Usługa przeprowadzenia szkolenia „Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 09.10.2019 r. do godziny 12:00

Zapytanie Ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 10.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe Na budowę kabla światłowodowego w kanalizacji Orange w relacjach: Zadanie 1: Kielce, Żeromskiego 5 – Kielce, ul. Wrzosowa działka nr 1496/2, obr 0024 Zadanie 2: Kielce, ul. Marmurowa/Al. Legionów – Kielce, ul. Wrzosowa działka nr 1496/2, obr 0024 Zadanie 3: Kielce, ul. Jagiellońska/Karczówkowska – Kielce, ul. Podklasztorna 117

Termin składania ofert 30.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 02.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty