Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu instruktorskiego z zakresu: CCNA Security w siedzibie Zamawiającego, w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 17.08.2018 r. 

Zapytanie Ofertowe

Usługa opracowania 10 ekspertyz w ramach ramach realizacji projektu w Programie „Inkubator Innowacyjności+”, realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
pkocanda@tu.kielce.pl do dnia 10.08.2018r.

Zapytanie Ofertowe