Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu: Nowoczesne metody i techniki akademickich zajęć dydaktycznych z elementami pedagogiki/andragogiki w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 29.06.2018r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie i Wykonanie Materiałów Informacyjno-Promocyjnych w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2018 @ 00:08

Termin składania ofert 19.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu – Baza konkurencyjności