Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy na rok 2019 w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 22.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu – Baza konkurencyjnosci

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu w zakresie: Planowanie, projektowanie i tworzenie budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) – Revit w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 22.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Baza konkurencyjności – Ogłoszenie

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych z zakresu: Projektowanie sieci i instalacji w technologii BIM w siedzibie Zamawiającego, w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdar@tu.kielce.pl do dnia 20.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu w zakresie: Advance Steel w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 15.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 17.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty