Otwarcie 11.02.2019r. Wykonanie robót budowlanych: „Budowa carportów stalowych na parkingu głównym oraz budowa konstrukcji wsporczych dla posadowienia turbin wiatrowych na dachach hal laboratoryjnych” w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 5.02.2019 r. na 11.02.2019 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 25.01.2019 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 11.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 28.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 21.12.2018 Modyfikowano: 02.04.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: Miłosz PINDUR