Otwarcie 21.01.2019 r. – Usługa udzielenia wsparcia kadrze zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w procesie dostosowania Uczelni do nowych warunków funkcjonowania w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 21.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 24.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 31.01.2019 r.

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 01.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Utworzono: Opublikowano: 07.01.2019 Modyfikowano: 01.02.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski