Otwarcie 04.12.2020r. Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS214-523768 – Ogłoszenie TED

SIWZ

opublikowano: 04.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

opublikowano: 15.12.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 03.11.2020 Modyfikowano: 15.12.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski