Otwarcie 04.12.2020r. Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 15.12.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS214-523768 – Ogłoszenie TED

SIWZ

opublikowano: 04.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

opublikowano: 15.12.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Last Updated on 15.12.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 03.11.2020 @ 11:05 Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2020 @ 10:44
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski