Otwarcie 9.07.2019 r. Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pomieszczenia nr 8 w budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej oraz remont pomieszczeń 2,14 i 4,31 na budynku B

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Poprawa omyłki pisarskiej

Opublikowano: 09.07.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 19.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 24.06.2019 Modyfikowano: 19.07.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: Jakub Sokołowski