Zapytanie ofertowe na dostawę Drona z kamerą termowizyjną do pomiarów temperatury modułów PV dla Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

(Last Updated On: 31.07.2019)

Termin składania ofert 15.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie- Baza konkurencyjności

Opublikowano 31.07.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Last Updated on 31.07.2019 by Agnieszka Nietrzpiel

Data publikacji: 26.06.2019 @ 14:45 Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2019 @ 15:46
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Nietrzpiel