Zapytanie ofertowe na ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 5.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu – Baza konkurencyjności

Pytania i wyjaśnienia

Opublikowano 17.12.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 27.11.2019 Modyfikowano: 17.12.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: