Otwarcie 6.12.2019 r. Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresie Autodesk Robot Structual Analysis oraz Autodesk AutoCad w ramach Projektu nr: POWR.03.01.00-00-K125/16 „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano 04.12.2019r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 06.12.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 03.01.2020r.

Informacja o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 27.11.2019 Modyfikowano: 03.01.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: Jakub Sokołowski