Otwarcie 02.01.2020 r. – Dostawa i montaż fabrycznie nowych żaluzji oraz rolet okiennych w pomieszczeniach dydaktycznych Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 11.12.2019 r.

Odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano: 12.12.2019 r.

Odpowiedzi 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano: 23.12.2019 r.

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano: 02.01.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 20.01.2020 r.

Informacja o wykluczeniu Wykonawcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Utworzono: Opublikowano: 28.11.2019 Modyfikowano: 20.01.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski