Otwarcie 29.12.2020 Dostawa emitera do mikroskopu skaningowego dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji projektu „ Innowacyjny system automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (Slildig AE), POIR.01.01.01-00-1019/19

(Last Updated On: 11.01.2021)

Otwarcie ofert poprzez platformę meet1:

https://meet1.tu.kielce.pl/dostawa%20emitera%20do%20mikroskopu%20skaningowego 

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano dn. 29.12.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 11.01.2021r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Last Updated on 11.01.2021 by Iwona Ziach

Data publikacji: 16.12.2020 @ 15:11 Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2021 @ 13:51
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Iwona Ziach