Usługa przygotowania i przeprowadzenia modułowego programu kompetencyjnego z zakresu zarządzania transferem technologii – moduł I: szkolenie Agile Project Management Foundation akredytowane przez APMG International; moduł I: szkolenie Agile Facilitation Foundation certyfikowany przez APMG International w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 04.01.2021)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 28.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 04.01.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Last Updated on 04.01.2021 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 16.12.2020 @ 15:09 Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2021 @ 15:12
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski