Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu FlexSim 3 oraz Flexim 4 w formie zdalnej, w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 28.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 08.01.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Utworzono: Opublikowano: 16.12.2020 Modyfikowano: 08.01.2021
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski