Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu FlexSim 3 oraz Flexim 4 w formie zdalnej, w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

(Last Updated On: 08.01.2021)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 28.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 08.01.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Last Updated on 08.01.2021 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 16.12.2020 @ 15:13 Data ostatniej modyfikacji: 08.01.2021 @ 08:25
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski