Otwarcie 08.03.2021 r. Rozbudowa istniejącego w Politechnice Świętokrzyskiej klastra komputerowego

(Last Updated On: 08.03.2021)

Zmiana terminu składania ofert z 02.03.2021 r. na 08.03.2021 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 4.01.2021 r.

Zmiana terminu składania ofert

Opublikowano 12.02.2021r.:

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach

Opublikowano dn. 18.02.2021r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ 3

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach.3

Opublikowano 8.03.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Last Updated on 08.03.2021 by Agnieszka Nietrzpiel

Data publikacji: 31.12.2020 @ 12:04 Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2021 @ 13:54
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Nietrzpiel