Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi programu „Statistica – kurs podstawowy” oraz „Statistica – kurs zaawansowany” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w formie stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego

(Last Updated On: 01.02.2021)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 28.01.2021 r.

Klauzula Informacyjna

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 21.01.2021 r.

Odpowiedzi

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności_PO ZMIANACH

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami_PO ZMIANACH

Opublikowano:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 01.02.2021 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 15.01.2021 @ 08:10 Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2021 @ 11:37
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski