Otwarcie 05-02-2021r. Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 09.03.2021)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 639879-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano dn. 08.02.2021r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 02.03.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty w zakresie części XXI

Opublikowano dn. 09.03.2021r.

Informacja o wyniku postępowania

Last Updated on 09.03.2021 by Iwona Ziach

Data publikacji: 31.12.2020 @ 10:49 Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2021 @ 15:34
Osoba publikująca: Iwona Ziach Osoba modyfikująca: Iwona Ziach