Otwarcie 08-07-2020r. Dostawa defektoskopu ultradźwiękowego, przenośnego z wzorcami i wyposażeniem dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn. 08.07.2020r.:

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn. 23.07.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 25.06.2020 Modyfikowano: 23.07.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach