Otwarcie 31-07-2020r. Dostawa oprogramowania do przetwarzania obrazów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie Dz.U.

SIWZ

Opublikowano dn. 31.07.2020r.:

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn 14.09.2020r:

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty

Utworzono: Opublikowano: 29.06.2020 Modyfikowano: 14.09.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach