Otwarcie 31-07-2020r. Dostawa oprogramowania do przetwarzania obrazów dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 29.06.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie Dz.U.

SIWZ

Data publikacji: 29.06.2020 @ 10:35 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 @ 10:35
Osoba publikująca: Iwona Ziach Osoba modyfikująca: Iwona Ziach