Otwarcie 09.07.2020 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń z obsługi programów MasterCAM i Volumill dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 25.06.2020)

Ogłoszenie BZP

Ogłoszenie

SIWZ

Data publikacji: 25.06.2020 @ 13:55 Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2020 @ 13:55
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski