Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu w zakresie uprawnień do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1kV w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 07.05.2021)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 30.04.2021

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 27.04.2021 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 07.05.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 07.05.2021 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 22.04.2021 @ 13:10 Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021 @ 13:47
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski