Usługa szczegółowego opracowania specjalistycznych materiałów edukacyjnych do portalu edukacyjnego w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

(Last Updated On: 04.11.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bibdk@tu.kielce.pl lub library@tu.kielce.pl do dnia 31.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 04.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 04.11.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 09.10.2019 @ 07:41 Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2019 @ 09:34
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski