Usługa szczegółowego opracowania specjalistycznych materiałów edukacyjnych do portalu edukacyjnego w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bibdk@tu.kielce.pl lub library@tu.kielce.pl do dnia 31.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 04.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 09.10.2019 Modyfikowano: 04.11.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski