Usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z zakresu programowania i obsługi obrabiarek ze sterowaniem HEIDENHAIN, programowania i obsługi obrabiarek ze sterowaniem FANUC, programowania i obsługi programu EdgeCAM w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 16.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe 

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 18.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 07.10.2019 Modyfikowano: 18.10.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski