Zapytanie ofertowe na ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 22.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu- Baza konkurencyjności

Opublikowano 15.10.2019 r.

Pytania i wyjaśnienia

Opublikowano: 21.10.2019 r.

Pytania i wyjaśnienia 2

Opublikowano 8.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Baza konkurencyjności

 

Utworzono: Opublikowano: 09.10.2019 Modyfikowano: 08.11.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: