Usługa przeprowadzenia szkolenia „Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

(Last Updated On: 10.10.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 09.10.2019 r. do godziny 12:00

Zapytanie Ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 10.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Last Updated on 10.10.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 01.10.2019 @ 10:31 Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2019 @ 13:43
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski