Usługa organizacji podróży i pobytu Laureatów IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student – Wynalazca podczas 47. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie

Oferty należy przesyłać na adres:
Politechnika Świętokrzyska
Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
lub złożyć osobiście:
Politechnika Świętokrzyska, Budynek B, parter, pokój nr 17A

Termin składania ofert: 18.02.2019 r. do godz. 12:00

 

Utworzono: Opublikowano: 06.02.2019 Modyfikowano: 18.04.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski