Otwarcie 05.03.2019 r. – Rozbudowa aparatury do badań georadarowych; system do badań metodą emisji akustycznej dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zmiana terminu składania ofert z 20.02.2019 r. na 05.03.2019 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 15.02.2019 r.

Odpowiedzi. Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia– opublikowano 20.02.2019 r.

Opublikowano 6.03.2019r.

Informacja z otwrcia ofert

Opublikowano 18.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II postepowania

Opublikowano 12.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I postępowania

 

Utworzono: Opublikowano: 16.01.2019 Modyfikowano: 12.06.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: