Otwarcie:13.12.2019 r. Dostawę drukarki do obsługi ELS i ELD, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 16.01.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I, odrzuceniu ofert w częściach V, VI oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części II, III, IV, V, VI

Utworzono: Opublikowano: 14.11.2019 Modyfikowano: 16.01.2020
Autor: Publikujący: Anna Baćkowska Modyfikujący: Iwona Ziach