Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu badań nieniszczących metodą wizualną (VT1+VT2) w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 27.11.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 25.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 27.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Last Updated on 27.11.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 15.11.2019 @ 09:11 Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2019 @ 09:50
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski