Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu badań nieniszczących metodą wizualną (VT1+VT2) w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 25.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 27.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono: Opublikowano: 15.11.2019 Modyfikowano: 27.11.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski