Otwarcie 25.06.2018 Wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa hali laboratoryjnej nr 4” „Przebudowa wjazdu na parking główny PŚk” w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu otwarcia ofert z 20.06.2018 r. na 25.06.2018 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Pozwolenie na budowę

Opublikowano: 25.05.2018r.

Modyfikacja – Załącznik nr 2 do SIWZ

Opublikowano 5.06.2018 r.

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Przedmiary w wersji edytowalnej

Przedmiary_edytowalne

Opublikowano 7.06.2018 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Opublikowano 8.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia (dotyczy sekcji IV pkt 5 ogłoszenia)

Opublikowano 12.06.2018 r.

Odpowiedzi 2

Opublikowano 15.06.2018 r.

Odpowiedzi 3, zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Opublikowano 25.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 17.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 24.05.2018 Modyfikowano: 24.07.2018
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: