Otwarcie 10-09-2020 Dostawa stanowiska do badań toksyczności dymu pożarowego według normy ISO 19700 lub równoważnej dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn. 11.09.2020r.:

Unieważnienie 

Utworzono: Opublikowano: 31.08.2020 Modyfikowano: 11.09.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach