Dostawa modułu sterującego do hydraulicznego układu wykonawczego maszyny Instron 8501 odpowiedzialnego za sterowanie napędem kolumny roboczej urządzenia

(Last Updated On: 14.10.2020)

oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tofil@tu.kielce.pl do dnia 04.09.2020r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Informacja o wyborze najkorzystniej oferty

Last Updated on 14.10.2020 by Iwona Ziach

Data publikacji: 31.08.2020 @ 12:16 Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2020 @ 14:21
Osoba publikująca: Iwona Ziach Osoba modyfikująca: Iwona Ziach