Otwarcie 11-09-2020r. Dostawa kamery termowizyjnej o dużej rozdzielczości wraz z oprzyrządowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn. 14.09.2020r.

Unieważnienie

Utworzono: Opublikowano: 01.09.2020 Modyfikowano: 14.09.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach