28-01-2020 Usługa wykonania gąsiennicowej platformy, zespołu przenośników taśmowych podawczo-odbiorczych, chwytaka hydraulicznego dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” akronim : ZSMT nr umowy: POIR. 04.01.02-00-0045/18, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach podziałania 4.1.2 – Regionalne Agendy Naukowo Badawcze

(Last Updated On: 20.02.2020)

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano:29.01,2020r.

Informacja z otwarcia

Opublikowano: 31.01.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Last Updated on 20.02.2020 by Iwona Ziach

Data publikacji: 20.01.2020 @ 14:42 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2020 @ 12:55
Osoba publikująca: Iwona Ziach Osoba modyfikująca: Iwona Ziach