28-01-2020 Usługa wykonania gąsiennicowej platformy, zespołu przenośników taśmowych podawczo-odbiorczych, chwytaka hydraulicznego dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” akronim : ZSMT nr umowy: POIR. 04.01.02-00-0045/18, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach podziałania 4.1.2 – Regionalne Agendy Naukowo Badawcze

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano:29.01,2020r.

Informacja z otwarcia

Opublikowano: 31.01.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Utworzono: Opublikowano: 20.01.2020 Modyfikowano: 20.02.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach