28-01-2020 Dostawa agregatu tynkarskiego dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” akronim : ZSMT nr umowy: POIR. 04.01.02-00-0045/18, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach podziałania 4.1.2 – Regionalne Agendy Naukowo Badawcze

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 29.01.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 02.03.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Utworzono: Opublikowano: 20.01.2020 Modyfikowano: 02.03.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach