Usługa konserwacji, nadzoru oraz serwisu eksploatacyjnego instalacji klimatyzacji, wentylacji i chłodu w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: amal@tu.kielce.pl do dnia 29.03.2021 r.

Zapytanie ofertowe

opublikowano: 25.03.2021 r.

Odpowiedzi

opublikowano: 30.03.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 19.03.2021 Modyfikowano: 30.03.2021
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski