Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pt. „Technologia wytwarzania innowacyjnych wysokowytrzymałych kompozytów asfaltowych zbrojonych włóknami, z przeznaczeniem do budowy nowych i modernizacji istniejących dróg o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej”

Termin składania ofert: 15.10.2021r.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mskrzypczak@tu.kielce.pl

Zapytanie ofertowe – usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego

Opublikowano: 20.10.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 06.10.2021 Modyfikowano: 20.10.2021
Autor: Publikujący: Adam Fatyga Modyfikujący: Jakub Sokołowski