Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy na rok 2019 w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 22.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu – Baza konkurencyjnosci

opublikowane 5.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 16.10.2018 Modyfikowano: 05.11.2018
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: