Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej podłączenia istniejącego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na wysokości Domu Studenta „Bartek” do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej budynku Domu Studenta „Proton” i budynku Domu Studenta „Mimoza” Politechniki Świętokrzyskiej

termin składania ofert 15.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Utworzono: Opublikowano: 05.06.2020 Modyfikowano: 16.06.2020
Autor: Publikujący: Monika Dziedzic Modyfikujący: