19.06.2020r.- Dostawa zestawu czterech stanowisk dydaktycznych do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków oraz fizyczno-chemicznego uzdatniania wody dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 19.06.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 30.06.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Utworzono: Opublikowano: 03.06.2020 Modyfikowano: 30.06.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach