Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej podłączenia istniejącego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na wysokości Domu Studenta „Bartek” do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej budynku Domu Studenta „Proton” i budynku Domu Studenta „Mimoza” Politechniki Świętokrzyskiej

termin składania ofert 1.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Utworzono: Opublikowano: 26.05.2020 Modyfikowano: 05.06.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: